VAM
新增網頁1
醋酸乙烯單體
  是一種具有活潑化學性的無色液體,係利用乙烯、醋酸和氧氣,在固定床觸媒存在下,以氣相狀態反應生成的物質。儲存時必須添加聚合抑制劑。
醋酸乙烯單體規格
純度 wt% 99.9 Min.
水份 ppm 400 Max.
乙醛 ppm 100 Max.
醋酸乙酯 ppm 150 Max.
酸度 ppm 50 Max.
醋酸甲酯 ppm 50 Max.
色度 APHA 5 Max.
外觀   Clear & Free
比重  20/20 °C 0.932~0.936
蒸餾範圍 °C 71.0~73.5
氫醌 ppm *1 0.5~3 *2 4~7 *3 7~9 *4 14~16
* 1.LL-HQ VAM Grade     * 2.L-HQ VAM Grade     * 3. M-HQ VAM Grade     * 4. N-HQ VAM Grade
‧以上規格為現行標準,若有異動不主動通知。欲查詢最新訊息,請洽業務人員或查詢網站。
 
【VAM 製造流程】